Diensten

Onderwijshuisvesting is maatwerk. BOAadvies neemt op betrokken en daadkrachtige wijze werk uit handen. Dit kan gaan om een renovatie van uw gebouw, het opstellen van een integraal huisvestingsplan, advisering rondom doordecentralisatie of de verbetering van het binnenmilieu van uw school of onderwijsgebouw.
 

Afhankelijk van de vraag bieden we voor ieder traject een specifiek dienstenpakket. Onze dienstverlening is er op gericht maximaal draagvlak te creëren en in nauwe samenwerking te werken aan een mooi resultaat dat aan alle wensen voldoet.