Bouwprojectmanagement

Bouwprojectmanagement is een proces waarbij alle keuzes en overwegingen die worden gemaakt, gericht zijn op het realiseren van een visie en (duurzame) ambitie. Om dit proces goed te laten verlopen, is strak bouwmanagement met heldere kaders en afspraken, waterdichte (contract)stukken, goede communicatie en zorgvuldige aansturing van betrokkenen nodig.

 
Kostenbeheersing
In zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase zorgen wij voor de financiële bewaking. We maken gebruik van onze tool 'Financieel Dashboard', die in de stuurgroep wordt besproken en als rapportage wordt verstrekt. Hierbij worden afwegingen gemaakt op het vlak van Total Cost of Ownership, waarin nadrukkelijk exploitatie- en investeringsbeslissingen worden gecombineerd.