Directievoering

Als directievoerder zijn de adviseurs van BOAadvies vanaf de (Europese) aanbesteding verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en voortgang van het project, zodat u krijgt wat is vastgelegd in bestek en tekeningen. De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats en is in die rol aanspreekpunt voor de aannemende partijen.
In de rol van directievoerder adviseren wij u over besluiten die u als opdrachtgever moet nemen.