Kwartiermakerschap

In de periode voor de oplevering van het bouwproject dient er een groot aantal zaken geregeld te worden om ervoor te zorgen dat de gebruikers beschikken over een volledig operationeel en bruikbaar gebouw op het moment van ingebruikname. Zaken zoals nutsaansluitingen, gebruiksvergunning, alarmopvolging en schoonmaak zijn essentieel voor het in gebruik nemen van een gebouw. In de rol als kwartiermaker neemt BOAadvies de verantwoordelijkheid voor het opleveren van een gebruiksklaar gebouw van u als opdrachtgever over.