Projectmanagement nieuwbouw en renovatie

U kunt er voor kiezen om het projectmanagement van uw renovatie of nieuwbouw volledig door BOAadvies te laten uitvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat BOAadvies in de ontwerpfase verantwoordelijk is voor het verloop van het ontwerpproces, het opstellen van het Programma van Eisen, het opstellen van een planning en een investeringsraming, het verzorgen van de architectenselectie, enzovoorts. Het is een periode waarin er veel direct contact is met de eindgebruikers. Voor BOAadvies is dit essentieel om uiteindelijk huisvesting te realiseren die naadloos aansluit bij de wensen van de eindgebruikers. BOAadvies heeft ook ruime ervaring met verschillende soorten contracten zoals de bouwenvelop en de zogenaamde geïntegreerde contractvorm.
 

De bouwenvelop is ontstaan uit gemeentebeleid gericht op de vereenvoudiging van werkprocessen en besluitvorming, een versnelling van bouwproductie en beheersing van de kosten van de gemeente bij grondexploitaties. In de bouwenvelopovereenkomst worden zaken geregeld over de taakverdeling, erfpacht, planning en ontbindende voorwaarden. Steeds vaker maakt de realisatie van een schoolgebouw deel uit van de opgave en dat brengt bijvoorbeeld voor het projectmanagement bijzondere aspecten in proces en contractvorming met zich mee. De adviseurs van BOAadvies hebben ervaring met deze contractvorm en kennen de knelpunten.
 

Bij de geïntegreerde contractvorm definieert een opdrachtgever het gewenste eindresultaat. Een marktpartij krijgt de volledige verantwoordelijkheid op basis van een lumpsum bedrag voor de uitvoering en het resultaat van het project, en zorgt dus voor de coördinatie tussen verschillende leveranciers over bouwfases en disciplines heen. BOAadvies heeft ruime ervaring met het geïntegreerde contract en kan opdrachtgevers daarbij uitstekend adviseren.
 

In de uitvoeringsfase is de projectmanager verantwoordelijk voor het bouwproces. Hij stuurt daarbij op tijd en budget en onderhoudt intensief contact met de opdrachtgever. Tijdens het realiseren, renoveren en onderhouden van een schoolgebouw of multifunctionele accommodatie is BOAadvies als projectmanager uw vertegenwoordiger en belangenbehartiger. U houdt natuurlijk invloed omdat wij helder communiceren.