All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography

Kostenmanagement

Kostenmanagement omvat alle activiteiten die nodig zijn om de financiële status van een project inzichtelijk te maken, te beheersen en hierover te adviseren. Dit kan onder andere het opstellen van investeringsramingen, budgetbewaking en advisering over meer- of minderwerk omvatten. Wij ondersteunen u door heldere overzichten van de kosten te verzorgen gedurende alle fasen van een bouwproject.