Integraal kindcentrum
ABS de Werf

Bouwprojectmanagement voor vervangende nieuwbouw

ABS de werf

Basisschool De Werf heeft BOAadvies voor onderwijshuisvesting opdracht gegeven tot vervangende nieuwbouw op de locatie van de huidige school. De basisschool gaat samen met de kinderopvang een integraal kindcentrum vormen.

"Vervangende nieuwbouw voor Integraal Kindcentrum ABS de Werf; de begeleiding van het bouwmanagement."