Second opinion kostenraming

Voor KC De Stappen

kc de stappen

Gemeente en KPO Roosendaal hebben gezamenlijk besloten om het kostenniveau van schoolgebouwen in het primair onderwijs te bepalen aan de hand van een concreet nieuwbouwproject van KPO binnen de gemeente, KC De Stappen te Wouw. Bij dit nieuwbouwproject wordt KPO Roosendaal geadviseerd en ondersteund door een adviesbureau. Dit adviesbureau draagt ook zorg voor de raming van de bouwkosten en investeringskosten voor dit project. Om meer objectief te kunnen vaststellen of het door het adviesbureau geraamde kostenniveau marktconform is, hebben gemeente en schoolbestuur behoefte aan een second opinion op die kostenraming.

"Om objectief te kunnen vaststellen of het geraamde kostenniveau marktconform is, is er behoefte aan een second opinion op die kostenraming."

Resultaten

Geleverde diensten