Stichting Vrijescholen Ithaka

'Een leerling die enthousiast is, leert beter'

Naamloos

Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen.

"Sinds 2015 is BOAadvies betrokken bij vraagstukken die gaan over het beheer van de huisvesting binnen de Stichting Ithaka."

Resultaten

Geleverde diensten