Vrijeschool Kairos

Een nieuw onderkomen!

Kairos Euritmiezaal 1

Vanuit een sterke wens van ouders is de Vrijeschool Kairos ontstaan, de eerste vrije basisschool in Amsterdam-Noord. De school valt onder het bestuur van de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam en is sinds augustus 2016 een dependance van de Geert Groote School 2. De vrijeschool Kairos stimuleert leerlingen een balans te vinden tussen het cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Sinds 4 september jl. wordt in het onderwijsgebouw aan het Wognumerplantsoen (Amsterdamse School) voor het eerst lesgegeven.

"De grootste uitdaging was in acht weken het project volledig uit te voeren: het moment vanaf vraagstelling tot en met ingebruikname."

Wat hebben we gedaan?

Geleverde diensten