Willems-
parkschool

Een school gevestigd aan de Willem Witsenstraat in Amsterdam, gebouwd in 1983.

dee

BOAadvies heeft voor de Willemsparkschool in Amsterdam onder andere het onderhoudsbeheer gedaan. Aan de hand van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een beeld ontstaan van wat er de komende jaren aan investeringen moet worden gedaan. Dit met als doel het schoolgebouw op het gewenste onderhoudsniveau te houden.

"BOAadvies heeft voor de Willemsparkschool in Amsterdam onder andere het onderhoudsbeheer gedaan."

Resultaten

Geleverde diensten