12 december 2019

Uitbreiding Vrijeschool onderwijs

Projectmanagement renovatie nieuwe locatie Geert Groote School Amsterdam

Geert Groote School_pers_straat_ver_04-LR

De Geert Groote School verzorgt vrijeschool onderwijs in Amsterdam. Vanwege de groeiende belangstelling in dit onderwijs is in overleg met de gemeente Amsterdam besloten tot het openen van een nieuwe vestiging van de Geert Groote School in Amsterdam-West.

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft BOAadvies een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de ingebruikname van het voormalige schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat 5-7. Op grond van deze bevindingen is door de gemeente besloten om het pand vrij te maken van huurders, zodat renovatie ten behoeve van ingebruikname door de nieuwe school mogelijk is. Vervolgens heeft BOAadvies in samenwerking met de school het Programma van Eisen opgesteld en de selectie van architect, adviseurs en aannemer begeleid. Daarnaast verzorgen wij het volledig (bouw)projectmanagement gedurende de ontwerp- en bouwfase en kijken we mee in het kostenadvies van de architect.

 

Parallel aan deze ontwikkeling is de Geert Groote School per ingang van het schooljaar 2019 gevestigd in een gebouw dat als tijdelijke huisvesting gaat dienen tot de renovatie is afgerond. Om dit gebouw geschikt te maken als tijdelijke huisvesting zijn een aantal benodigde (voor)onderzoeken en bouwkundige en installatietechnische aanpassingen noodzakelijk. Voor deze aanpassingen hebben wij tevens het projectmanagement verzorgd en begeleid.