IMG_2047_ICS_SfeerRotterdam_2021

Het beste advies voor de beste gebouwen

BOAadvies ondersteunt gemeenten, schoolbesturen en welzijnsinstellingen bij nieuwbouw, verbouw, aanpassing en onderhoud van hun vastgoed.